Tekniske leveringsbestemmelser

Noter:

 

Ad NOTE 1:

 

Måling af fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet.

 

Huse med varmtvandsbeholdere.

Termostatreguleringsventilen på varmtvandsbeholderen drejes på max position. Efter 5 – 10 min. kan fremløbstemperaturen aflæses på måleren og reguleringsventilen stilles tilbage til normal position.

 

Huse med brugsvandsvarmevekslere.

Der lukkes for tilgangen til radiatorerne og der åbnes helt for en varmtvandshane. Efter 5 – 10 min. kan fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet aflæses på måleren. Der lukkes for varmtvands-hanen når temperaturen er aflæst og der åbnes igen for tilgangen til radiatorerne.

 

 

Ad NOTE 2:

 

Værket anbefaler, at man installer en varmvandsbeholder, hvis stikledningen er over 20 meter. Dette gælder ved nye installationer, samt hvis brugsvandsveksleren i ældre installationer skal udskiftes af den ene eller anden grund.

Grunden til, at VÆRKET anbefaler varmvandsbeholder ved stik over 20 meter i stedet for brugsvandsveksler, er at undgå vandspild – især om sommeren.

Før brugsvander kan blive varmet op i brugsvandsvarmeveksleren, skal det varme fjernvarmevand ”trækkes” ind ude fra hovedledningsnettet, under denne proces vil der gå noget brugsvand til spilde.

Vandet i en varmtvandsbeholder vil hele tiden blive holdt varmt af fjernvarmevandet, idet beholderens termostatventil vil åbne for fjernvarmefremløbet, så snart det varme brugsvand i beholderen kommer under den temperatur som termostaten er indstillet på.

Med varmtvandsbeholder er der således altid varmt vand på forbrugsstederne næsten samtidig med, at der åbnes for varmtvandshanen.

 

 

Ad NOTE 3:

 

Hvalsø Kraftvarmeværk anbefaler, at der anvendes direkte tilslutning til fjernvarmesystemet.

//