Nyheder

Nedsat bemanding i Juli måned

Bemærk at Hvalsø Kraftvarmeværk kører med nedsat bemanding i Juli

Kontoret holder lukket frem til tirsdag d. 02.04.24

Kære alle, Kontoret pa Hvalsø Kraftvarmeværk holder lukket fra d. 22.03 frem til tirsdag d. 02.04. Ved behov for hjælp ved akut opstaet drifts...

Materiale til Generalforsamlingen

Nedenfor finder du regnskab for 2023 samt indkomne forslag til generalforsamlingen som afholdes Torsdag d. 14.03.2024. Vel mødt

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære Andelshaver i Hvalsø Kraftvarmeværk Hermed Indkaldes til Generalforsamling for regnskabsaret 2023. Se dagsordenen i pdf dokumentet. Ind...

Årsopgørelsen 2023 er nu tilgængelig

Til info er arsopgørelser for 2023 nu dannet og udsendt. De fleste har formentlig modtaget arsopgørelsen via Eboks eller Betalingsservice. Alt...

Drone Termografi

Hvalsø Kraftvarmeværk skal som led i vedligeholdelsesplanen have termograferet deres fjernvarmerør fra Drone.   Arbejdet forventes at forega o...

Hvalsø Kraftvarmeværk holder lukket imellem jul & nytår

Kære alle,   Hvalsø Kraftvarmeværk holder lukket pa kontoret imellem jul og nytar. Vi leverer dog fortsat varme. Skulle der mod forventnin...

Bestyrelsens Jule- og Nytårsbrev 2023

Kære alle, Hermed en jule- og nytarshilsen fra bestyrelsens pa Hvalsø Kraftvarmeværk Rigtig glædelig jul og godt nytar, Hvalsø Kraftvarmevær...

Vi ses til Hvalsø Kulturnat

Hvalsø Kraftvarmeværk kommer til kulturnatten og vi glæder os til at vise vores kommende elkedel projekt frem. derudover er vi naturligvis pa en g...
//