Klagevejledning til Hvalsø Kraftvarmeværks forbrugere

 

Ved uoverensstemmelser mellem Hvalsø Kraftvarmeværks forbrugere og Hvalsø Kraftvarmeværk, har forbrugerne mulighed for at klage over Hvalsø Kraftvarmeværks afgørelser på følgende adresser:

 

 

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 4171 5000

www.energianke.dk

post@energianke.dk

 

 

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 4171 5400

www.energitilsynet.dk

post@energitilsynet.dk

 

 

Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15

1360 København K

Tlf.: 3395 5785

www.ekn.dk

ekn@ekn.dk

//